Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Міжнародна консультативна рада при Вища рада правосуддя обговорила План заходів щодо виконання Стратегії реформування судоустрою.

Як відзначив Довидас Віткаускас, керівник Проекту ЄС «ПРАВО-Justice», успішне здійснення судової реформи, наближення до стандартів ЄС можливе за умови не тільки чіткого планування, але й забезпечення координації та співпраці між усіма зацікавленими сторонами.

Тому європейські партнери Вищої ради правосуддя вітають зростання її спроможності як з питань стратегічного планування, так і у координації планів всіх інститутів судової гілки влади та донорської підтримки з питань впровадження реформ.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зазначив, що oсновним завданням МКР є розвиток і підтримання міжнародних зв’язків між Вищою радою правосуддя, органами й установами системи правосуддя України та іноземних держав, а також міжнародними організаціями з метою впровадження Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки.

Нагадаємо, що створення Вищої ради правосуддя як нового конституційного органу відбулося в рамках реалізації Стратегії реформування судоустрою, судочинства і суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, яка була розроблена у тісній співпраці з Проектом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», що знайшов своє логічне продовження і в Проекті ЄС «ПРАВО-Justice».