Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Проект ЄС “ПРАВО-Justice”, який впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу, спрямований на консолідацію загальноєвропейських реформ у сфері юстиції. Проект, що об’єднує експертів з різних країн-членів ЄС, триватиме до кінця 2017 року. Основними напрямками роботи Проекту є серед іншого надання допомоги державним органам України у процесі відновлення суддівської системи, відбору нових суддів Верховного суду, створенні Ради судової реформи, реструктуризації Міністерства юстиції, реформуванні реєстрів та електронного правосуддя, налагодженні роботи служби пробації тощо.

ЗАВДАННЯ ТА КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ

Загальна мета Проекту полягає у сприянні зміцнення верховенства права в Україні.

Конкретні цілі Проекту:

  • узгодити політику і пріоритети реформування сфери юстиції за участю ключових зацікавлених сторін в загальну стратегію послідовної реформи, а також узгодити план реалізації і багаторічну програму фінансування, гарантовану рішенням Уряду України та погоджену з Адміністрацією Президента України;
  • створити життєздатну структуру секторальної координації у сферіюстиції;
  • забезпечити експертизу ключового законодавства у сфері юстиції.

Проект складається з двох ключових компонентів, якими керує група міжнародних та національних експертів:

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

  • Функціонує ефективна координація в межах сфери юстиції. Відповідальність зацікавлених сторін і «розподіл праці» всім зрозумілі.
  • Підготовані законопроекти у сфері юстиції, які узгоджені з Адміністрацією Президента України і отримали позитивну оцінку з боку Ради Європи. До останніх належать: проект Закону про прокуратуру, проект змін до Закону України про судоустрій і статус суддів, проект змін до відповідних положень Конституції України щодо незалежності судових органів, проект змін до кримінально-процесуального законодавства України та проект Закону про міліцію.
  • Кожна зацікавлена сторона сектору юстиції розробила свій внесок, щоб оновити Концепцію реформування кримінальної юстиції 2008 року відповідно до прийнятого Кримінально-процесуального кодексу України за координації та керівництва Міністерства юстиції України у співпраці з іншими зацікавленими сторонами. Існуватиме загальний план реалізації стратегії реформ у сфері юстиції в Україні  та конкретні контрольні показники його впровадження, включаючи й ті, що спрямовані на зниження рівня корупції.
  • Впровадження  реформ у сфері юстиції в Україні здійснюється шляхом гарантованого довгострокового фінансування  з боку Уряду України
  • Установи у сфері юстиції України мають достатню спроможність для реалізації майбутньої стратегії реформ в сфері юстиції, а також бажання і готовність спільно здійснювати реформи у цьому секторі. Основні інституційні недоліки кожної із зацікавлених сторін визначені та основні потреби в зміцненні потенціалу розглянуті.
  • Встановлені концептуальні рамки для системи моніторингу ефективності сектора юстиції (наприклад, ефективна методологія збору статистичних даних з метою встановлення показників і для вимірювання прогресу)