Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

28-29 березня проект ЄС “Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні” організував два семінари “Управління ефективністю роботи судів” для представників Верховного Суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України та науковців.

У ході семінарів Адіс Ходжич, експерт Проекту ЄС, представив результати аналізів, спрямовані на оцінку ефективності роботи українських судів. Аналіз ґрунтувався на оцінці  даних за три роки з 601 суду першої інстанції загальної юрисдикції. Було зібрано дані за 2012, 2013 та 2014 рік стосовно бюджетів та капітальних витрат,  кількості суддів та персоналу суду, річної кількості справ, що перебувають на розгляді, вхідних та вирішених справ.

IMG_978

Управління ефективністю – сучасний підхід, при якому державні установи регулярно встановлюють цілі, вимірюють їх досягнення та покращують якість послуг, які надаються громадянам. Подібний підхід не тільки допомагає більш справедливо розподіляти бюджети, але й забезпечує засноване на доказах обґрунтування для всіх кар’єрних рішень, включаючи підвищення та, у деяких випадках, звільнення з посади. Воно також допомагає визначити елементи системи (окремі суди), що потребують підтримки для покращення управління, а також тренінгів з основних процедур розгляду справ.

Ефективність роботи судів вивчалася в основному за двома основними аспектами – час та використання ресурсів в українських судах. Математичний підхід дозволив розрахувати позицію кожного окремого суду відносно судів того ж рівня та юрисдикції, враховуючи результати роботи суду та економічну ефективність розподілу ресурсів судом.

Відповідно до результатів аналізу. за період з 2012 до 2014 року кількість судів, що показали високу ефективність та належне використання ресурсів, зменшилася на 77%  (з 298 до 69 судів). Водночас кількість судів, що потребують покращення ефективності та використання ресурсів, підвищилася на 171% (з 63 до 171). Кількість судів, що показали високу ефективність (але неналежне використання ресурсів) збільшилася на 109% (з 160 до 335 судів). Кількість судів, що вимагали підтримки для покращення як ефективності, так і використання ресурсів, зменшилася на 86% (з 80 до 26 судів).

За словами Адіса Ходжича: “В майбутньому цей кількісний підхід можна використати як основу для нової системи управління ефективністю, що може виявляти неефективність у певних напрямках роботи та винагороджувати за інновації та вдосконалення у судовій системі України. Він зазначив, що, застосовуючи новий науковий підхід до управління ефективністю, українські партнери зможуть здійснювати моніторинг впливу судової реформи, надавати посадовцям, що приймають рішення, об’єктивні дані щодо ефективності прийняття політичних та управлінських рішень, а також забезпечити ефективний розподіл кадрових та фінансових ресурсів.

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР