Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Çàñåäàíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Óêðàèíû

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» підтримав проведення  Міжнародної конференції «Судова правотворчість у механізмі забезпечення принципу верховенства права в умовах реформування правосуддя», що відбулася 24-25 листопада у Верховному Суді України.

Основна мета проведення конференції є обговорення питань судової правотворчості як спеціальної діяльності судів у процесі здійснення правосуддя, розширення системи джерел права та ключових проблем дії принципів права в сучасному праворозумінні й ознайомлення з міжнародним досвідом особливостей впровадження та розвитку судової правотворчості у різних правових системах.

Участь у заході також взяли судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, голови апеляційних судів, науковці, правники, представники громадських організацій, міжнародні та національні експерти, зокрема, голова Верховного Суду Литви Рімвидас Норкус та суддя Суду загальної юрисдикції Європейського Союзу Віргіліус Валанчюс

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР