Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та Рада суддів України продовжують серію заходів, присвячених обговоренню Положення щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів та інших представників судової влади.

DSC_0141

15 березня 2016 р. на базі Харківського відділення Національної школи суддів України відбувся круглий стіл за темою «Конфлікт інтересів в діяльності суддів та інших представників судової системи та його врегулювання».

Круглий стіл розпочався з аналізу нормативного-правових актів, які регулюють питання конфлікту інтересів у діяльності суддів. Тетяна Чумаченко, голова Комітету етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку суддів Ради суддів України, роз’яснила учасникам повноваження Ради суддів України з цього питання. Вона акцентувала увагу на тому, що згідно з останніми змінами у Закон України «Про судоустрій та статус суддів» неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суддею про реальний та потенційний конфлікт інтересів тягне за собою дисциплінарну відповідальність судді, а здійснення дій в умовах реального конфлікту інтересів – адміністративну відповідальність. Водночас, стаття 131 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» покладає на Раду суддів обов’язок щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів та його врегулювання у позапроцесуальній діяльності суддів, голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови та заступників  голови Державної судової адміністрації.

DSC_0200

Юлія Землицька, Національний експерт Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», ознайомила учасників заходу з тим, як і для чого здійснюється управління конфліктом інтересів у приватних та публічних організаціях у країнах Європейського Союзу. Експерт зазначила, що під час запровадження цієї процедури в Україні було використано литовський досвід. У Литві діє Закон «Про узгодження приватних та публічних інтересів публічних осіб», який розповсюджується на всіх публічних осіб в державі, включаючи суддів, та зобов’язує всіх публічних осіб декларувати приватні інтереси. У Литві реєстри приватних інтересів суддів є відкритими та включені до системи автоматизованого розподілу. Вказане запобігає потраплянню в провадження судді справ, які пов’язані з приватними інтересами.

Як зазначив Віргіліюс Валанчюс, Керівник Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»: «Декларування приватних інтересів повинно грунтуватися на принципі розумності, а не бути формалізованим. Не потрібно декларувати всіх сусідів, знайомих, однокласників, тощо. В декларацію включається інформація виключно про найочевидніші та найвагоміші приватні інтереси, які потенційно можуть вплинути на об’єктивність прийняття рішень. Врегулювання цього питання суддівською спільнотою України є великим кроком для забезпечення відкритості та прозорості судової системи». За його словами, що стосується процесуальних способів врегулювання конфліктів інтересів, то з метою запобігання зловживанням правом на відводи та самовідводи,  суддям рекомендується в процесі розкривати всім учасниким процесу інформацію про знайомство або інші зв’язки з однією із сторін, або її представниками. Якщо після такого розкриття інформації жоден з учасників процесу на заявив відвід, то конфлікт інтересів вважається урегулюваним. Це правило підтверджується практикою Європейського суду з прав людини.

Положення щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів та інших представників судової влади було затверджено 4 лютого цього року Радою суддів України. Розроблений за підтримки Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстицї в Україні», цей документ закладає правові основи механізму управління конфліктом інтересів у діяльності суддів. Незважаючи на те, що основні поняття та способи врегулювання конфлікту інтересів закріплені законодавчо, це перший документ в Україні, який так детально визначає механізми запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічній сфері. Основною новелою цього документу є запровадження інституту добровільного декларування приватних інтересів як способу повідомлення про потенційні конфлікти інтересів.

Інформація на офіційному веб-сайті Національної школи суддів України

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР