Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Компонент 1: Розвиток загальної стратегії реформ сектору юстиції

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів і План дій на виконання положень Стратегії на 2015-2020 рр. передбачають масштабну реформу сектору юстиції України. План є ключовим програмним документом, який визначає основні принципи, цілі, напрямки й пріоритети реформування, пропонуючи загальну мапу дій та основи для її реалізації. Відповідно до цієї програми Річні плани реалізації (РПР) служать для того, щоб визначити пріоритетні заходи в рамках Плану дій на виконання положень Стратегії. Рада з питань судової реформи (РСР) при Адміністрації Президента виступає як орган, що визначає напрями діяльності в межах реалізації вищезазначеної програми.

Читати далі

Компонент 2: Підтримка Міністерства юстиціі

Компонент 2 надає підтримку Міністерству юстиції України (Мін’юсту). Більше 2 років тому в рамках Проекту було здійснено стратегічний аналіз Міністерства, який став основою для перегляду його структури. Робота триває, зокрема, щодо підвищення потенціалу Міністерства у сфері стратегічного планування та створення Генеральних директоратів для консолідації зусиль з формування політики діяльності в різних сферах (підвищення правової грамотності населення, публічне право, приватне право, верховенство права тощо). Компонент 2 також сприяє розширенню можливостей Мін’юсту діяти як оперативний орган Ради з питань судової реформи (РСР).

Читати далі