Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Компонент 4: Доступ до правосуддя і забезпечення права на захист


Компонент 4 зосереджений на розширенні доступу до правосуддя та забезпеченні права на захист у кримінальному провадженні. Він виконується в контексті розробки стратегії реформування системи юстиції та створення координаційних структур. Параметри стратегії реформування системи юстиції ґрунтуються на визначенні та реалізації ретельно сформульованих загальних цілей, конкретних завдань, ключових тем та спеціальних ініціатив або заходів.

Загальною метою діяльності за Компонентом 4 є забезпечення права на справедливий суд. Це є національним пріоритетом і ядром всього процесу реформ, а також необхідною вимогою, передбаченою приєднанням України до Ради Європи і виконанням Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та рішень Європейського суду з прав людини.

Конкретним завданням Компоненту 4 є забезпечення доступу до правосуддя та права на захист у кримінальних справах. Воно безпосередньо сприяє досягненню загальної мети щодо забезпечення права на справедливий суд, але є лише частиною роботи, яку необхідно виконати.

Конкретна ціль Компоненту 4 буде реалізована через діяльність, поділену на наступні п’ять Ключових тем:

  • Впровадження змагального процесу та рівноправність сторін обвинувачення і захисту;
  • Забезпечення доступу до послуг захисника та безоплатної правової допомоги, збереження конфіденційності;
  • Вдосконалення та забезпечення якості роботи адвокатів;
  • Сприяння прозорості та полегшення доступу до інформації у кримінальних справах;
  • Дотримання права на захист через ефективні засоби убезпечення від порушень.