Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів і План дій на виконання положень Стратегії на 2015-2020 рр. передбачають масштабну реформу сектору юстиції України. План є ключовим програмним документом, який визначає основні принципи, цілі, напрямки й пріоритети реформування, пропонуючи загальну мапу дій та основи для її реалізації. Відповідно до цієї програми Річні плани реалізації (РПР) служать для того, щоб визначити пріоритетні заходи в рамках Плану дій на виконання положень Стратегії. Рада з питань судової реформи (РСР) при Адміністрації Президента виступає як орган, що визначає напрями діяльності в межах реалізації вищезазначеної програми.

Компонент 1 Проекту сприяє посиленню національної ініціативи у сфері реформування сектору та впровадження законодавчих ініціатив, розширенню можливостей бюджетного та фінансового управління, вирішенню питань ефективної комунікації та встановлення зв’язків із громадськістю, розвитку більш сприятливого та орієнтованого на розвиток (а не директивного й критичного) управління та самоуправління, пошуку більш ефективних засобів вимірювання підзвітності та якості правосуддя, покращенню доступу до правосуддя та уніфікації судової практики. Не менш важливим є завдання з просування стратегічного планування та діяльності, у тому числі підготовки звітності, проведення моніторингу та оцінювання з метою врахування та повної реалізації відповідних інституційних та організаційних заходів, а також заходів, спрямованих на посилення відомчого потенціалу, передбачених Планом дій на виконання положень Стратегії та РПР.

У цьому контексті Проект надає допомогу в проведенні конкурсного відбору до нового Верховного Суду, а також процедур відбору на інші судові посади, забезпечуючи оцінювання та кар’єрне зростання суддів на основі однакових прозорих критеріїв, що ґрунтуються на конкретних показниках. Проект також бере участь у створенні підрозділів стратегічного планування у Вищій раді правосуддя, Міністерстві юстиції та інших установах сектору, а також продовжує надавати підтримку системі суддівського самоврядування в частині вдосконалення етичних норм та дисциплінарних правил. Більш того, триває розробка стандартів ефективності роботи та процедур моніторингу для судової системи та інших установ сфери юстиції, метою яких є забезпечення кращої якості послуг для користувачів, а також можливості вимірювати результативність своєї роботи  та правильно розподіляти ресурси.