Новий сайт працює за посиланням - www.pravojustice.eu

Компонент 2 надає підтримку Міністерству юстиції України (Мін’юсту). Більше 2 років тому в рамках Проекту було здійснено стратегічний аналіз Міністерства, який став основою для перегляду його структури. Робота триває, зокрема, щодо підвищення потенціалу Міністерства у сфері стратегічного планування та створення Генеральних директоратів для консолідації зусиль з формування політики діяльності в різних сферах (підвищення правової грамотності населення, публічне право, приватне право, верховенство права тощо). Компонент 2 також сприяє розширенню можливостей Мін’юсту діяти як оперативний орган Ради з питань судової реформи (РСР).

Одним з головних внесків Проекту у здійснення вищезазначених секторальних реформ є допомога в поступовій «приватизації» виконавчої служби з метою подолання хронічного невиконання судових рішень. Це включає в себе надання підтримки в організації та проведенні екзамену на доступ до професії приватного виконавця, розробці механізму нагляду Мін’юсту за діяльністю приватних виконавців та формуванні органів самоврядування приватних виконавців.

Створення повноцінної служби пробації дозволяє системі кримінальної юстиції краще збалансувати інтереси попередження злочинів та необхідність реабілітації правопорушників.

Реформа системи реєстрів допомагає Міністерству юстиції закладати програмну та нормативну базу для надання більш доступних, фінансово ефективних та безпечних послуг користування реєстрами в інтересах суб’єктів господарювання та приватних користувачів шляхом запровадження динамічних реєстрів, непаперових процесів реєстрації, інтегрованих інформаційних систем.

Реформа системи професійної підготовки кадрів Мін’юсту не тільки сприяє більш якісному підвищенню кваліфікації фахівців у галузі юриспруденції, але також покликана допомогти Міністерству переглянути обсяги та зміст академічної юридичної освіти.